Tjenester

Vi yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder.
I tillegg tilbyr vi megling av fast eiendom, både bolig – og næringseiendommer.


 • Alminnelig praksis

 • Familierett /barnevern

 • Arv /skifte 

 • Fast eiendom 

 • Plan- & bygningsrett

 • Bygg- og entrepriserett

 • Odel og landbruksjus

 • Kontrakts /avtalerett

 • Forbrukerjus

 • Trygderett

 • Inkasso
 • Erstatning

 • Strafferett

 • Forsvareroppdrag

 • Bistandsadvokat

 • Arbeidsrett

 • Utlendingsrett

 • Selskapsrett

 • Konkursbo

 • Tvangsfullbyrdelse og konkurs

www.aktiweb.no